Author: Not specified Language: matlab
Description: Not specified Timestamp: 2017-06-19 16:59:45 +0000
View raw paste Reply

%euresi twn paratirisewn, opou ckeck1 kai ckeck2 ta oria tou diastimatos
check1=0;
check2=h;
count=0;

for i.html">i=1:50
   
    if d_zois(i.html">i)>check1 && d_zois(i.html">i)<=check2;
    count = count+1;
    end
   
end
 
View raw paste Reply