Author: Ben van Eekelen Language: python
Description: Code voor het hanteren van het lijnvolg principe Timestamp: 2017-02-02 17:34:18 +0000
View raw paste Reply
 1. # Naast het importeren van de time
 2. # importeer ik hier ook mijn custom code
 3. # zoals de 'bengine'
 4. import time, threading
 5. from basecode import lineFollow
 6. from ben import bengine, light
 7.  
 8. # Dit wordt gebruikt om aan te duiden dat het
 9. # pad is teruggevonden en dat de voorwaartse beweging
 10. # kan worden voortgezet
 11. retrievedPath = 0
 12.  
 13.  
 14. # De zoekfunctie
 15. def seekMove(jumpCycle, timeTurn):
 16.  
 17.     global retrievedPath
 18.  
 19.     # De eerste draai
 20.     print("Right")
 21.     bengine.rightF(jumpCycle)
 22.     bengine.leftB(jumpCycle)
 23.  
 24.     for i in range(timeTurn):
 25.         time.sleep(0.1)
 26.         if lineFollow.follow_line() is True:
 27.             print('Right: %d out of %d' % (i, timeTurn))
 28.             bengine.halt()
 29.             retrievedPath = 1
 30.             return
 31.  
 32.     bengine.halt()
 33.  
 34.     # korte pauze
 35.     time.sleep(0.01)
 36.  
 37.  
 38.     # De tweede draai
 39.     print("Left")
 40.     bengine.leftF(jumpCycle)
 41.     bengine.rightB(jumpCycle)
 42.  
 43.     for i in range(timeTurn * 2):
 44.         time.sleep(0.1)
 45.         if lineFollow.follow_line() is True:
 46.             print('Right: %d out of %d' % (i, timeTurn))
 47.             bengine.halt()
 48.             retrievedPath = 1
 49.             return
 50.  
 51.     bengine.halt()
 52.  
 53.     # korte pauze
 54.     time.sleep(0.01)
 55.  
 56.  
 57.     # De derde draai terug naar de originele richting
 58.     print("Right")
 59.     bengine.rightF(jumpCycle)
 60.     bengine.leftB(jumpCycle)
 61.  
 62.     for i in range(timeTurn):
 63.         time.sleep(0.1)
 64.         if lineFollow.follow_line() is True:
 65.             print('Right: %d out of %d' % (i, timeTurn))
 66.             bengine.halt()
 67.             retrievedPath = 1
 68.             return
 69.  
 70.     bengine.halt()
 71.  
 72.  
 73. # Deze functie wordt aangeroepen wanneer de lijn kwijt is
 74. def search():
 75.     global retrievedPath
 76.  
 77.     # De duty-cycle van de pwm
 78.     jumpCycle = 30
 79.     # De minimale tijd die gedraaid wordt
 80.     # gedeeld door 10
 81.     timeTurn = 2
 82.  
 83.     # Aanroepen van de eerste rechts-links-rechts beweging
 84.     # Deze duurt 2x de basistijd
 85.     print('\nseekmove @ 2x')
 86.     seekMove(jumpCycle, timeTurn * 2)
 87.     if retrievedPath == 1:
 88.         retrievedPath = 0
 89.         return
 90.  
 91.     # Aanroepen van de tweede rechts-links-rechts functie
 92.     # Ditmaal duurt deze 4x de basistijd
 93.     print('\nseekmove @ 4x')
 94.     seekMove(jumpCycle, timeTurn * 4)
 95.     if retrievedPath == 1:
 96.         retrievedPath = 0
 97.         return
 98.  
 99.     # Aanroepen van de laatste rechts-links-rechts functie
 100.     # Ditmaal duurt deze 8x de basistijd
 101.     print('\nseekmove @ 8x')
 102.     seekMove(jumpCycle, timeTurn * 8)
 103.     if retrievedPath == 1:
 104.         retrievedPath = 0
 105.         return
 106.  
 107.  
 108. def main():
 109.  
 110.     # Roep de 'init' functie van lineFollow aan, lineFollow is mijn
 111.     # code die verantwoordelijk is voor het volgen van de lijn
 112.     lineFollow.init()
 113.  
 114.     # Roep de 'init' functie in de bengine aan, bengine is mijn code
 115.     # die verantwoordelijk is voor het aansturen van de motoren
 116.     bengine.init()
 117.  
 118.     # Het try-catch block zorgt ervoor dat de alle GPIO pinnen netjes
 119.     # worden uitgezet na het stoppen van de scripts
 120.     try:
 121.         while True:
 122.             # Zolang de robot zich op de lijn bevindt beweegt de robot
 123.             # zich voorwaarts met de 'bengine.forward' functie
 124.             if lineFollow.follow_line() is True:
 125.                 print("Op lijn")
 126.                 bengine.forward(35)
 127.  
 128.             # Zodra de robot van de lijn af is wordt de 'search' functie
 129.             # aangeroepen
 130.             else:
 131.                 print("Lijn kwijt")
 132.                 time.sleep(0.01)
 133.  
 134.                 bengine.halt()
 135.                 search()
 136.  
 137.                 #break
 138.  
 139.             time.sleep(0.2)
 140.  
 141.     # Bij een ctrl-c worden de GPIO pinnen
 142.     # schoongemaakt in de 'linefollow.end' functie
 143.     except KeyboardInterrupt:
 144.         lineFollow.end()
 145.  
 146. # Zorgen dat de 'main' functie wordt gestart
 147. # bij het starten van het script
 148. if __name__ == '__main__':
 149.     main()
 150.  
View raw paste Reply