Slexy.org is shutting down and stopped accepting new Pastes on May 4th, 2021.
Existing Pastes will stop being available on or after May 10th, 2021.
Author: Ben van Eekelen Language: python
Description: Code voor het hanteren van het lijnvolg principe Timestamp: 2017-02-02 17:44:09 +0000
View raw paste Reply
 1. # Importeer de 'GPIO' module en de 'time' module
 2. from RPi import GPIO as GPIO
 3. import time
 4.  
 5. '''
 6. Wanneer lijn kwijt is -> in steeds grotere afstanden naar links en rechts bewegen -> Wanneer lijn weer gevonden is recht vooruit bewegen
 7. '''
 8.  
 9. # Dit is de pin waarop de lichtsensor die de lijn
 10. # moet detecteren staat
 11. linePin = 25
 12.  
 13. # De init functie
 14. def init():
 15.     GPIO.setmode(GPIO.BCM)
 16.     GPIO.setup(linePin, GPIO.IN)
 17.  
 18. # Deze functie is voor het volgen van de lijn
 19. def follow_line():
 20.     # Zet eerst de GPIO pin op output
 21.     GPIO.setup(linePin, GPIO.OUT)
 22.  
 23.     # Zet daarna de output op nul
 24.     GPIO.output(linePin, 0)
 25.  
 26.     # Zet vervolgens de pin op input
 27.     GPIO.setup(linePin, GPIO.IN)
 28.  
 29.     # Controleer of de waarde die de pin
 30.     # terugkrijgt niet iets anders dan zwart is
 31.     if GPIO.input(linePin) == 0:
 32.         return True
 33.     else:
 34.         return False
 35.  
 36. # Deze functie is om de alle pinnen
 37. # van stroom te ontdoen aan het eind
 38. # van he script
 39. def end():
 40.     GPIO.cleanup()
 41.  
View raw paste Reply