Author: Not specified Language: text
Description: Not specified Timestamp: 2013-05-23 02:01:51 +0000
View raw paste Reply
 1. [center][b][color=#FF0000][size=6]Seraphim Falls 2006 720p BluRay DTS x264-EbP[/size][/color][/b][/center]
 2.  
 3. [center][img=http://img2.imageshack.us/img2/46/seraphimfallsbluray.png][/center]
 4.  
 5. :imdb:
 6.  
 7. [code=auto:0]http://www.imdb.com/title/tt0479537/[/code]
 8. :info:
 9.  
 10. [code=auto:0]Release Info
 11.  
 12. RELEASE NAME..: Seraphim.Falls.2006.720p.BluRay.DTS.x264-EbP              
 13. RELEASE DATE..: 18/11/2009                                            
 14. RELEASE SIZE..: 6.58 GB                                              
 15. RUNTIME.......: 1:51:51                                                
 16. VIDEO CODEC...: x264, 2pass, L4.1                                    
 17. FRAMERATE.....: 23.976 fps                                            
 18. BITRATE.......: 6785 Kbps                                            
 19. RESOLUTION....: 1280x534                                              
 20. AUDIO 1.......: English DTS core 5.1 @1.5 Mbps                            
 21. AUDIO 2.......: Commentary AAC-HE 2.0 @64 Kbps
 22. AUDIO 3.......: Commentary AAC-HE 2.0 @64 Kbps  
 23. SUBTITLES.....: English (SRT)                                        
 24. CHAPTER.......: Yes
 25. SOURCE........: 1080p BluRay AVC DTS-HD MA 5.1 (TY hotshot2k3)  
 26. GENRE.........: Drama | Thriller | War | Western  
 27. IMDb RATING...: 6.9/10   8,889 votes  
 28. LINK..........: http://www.imdb.com/title/tt0479537/[/code]
 29. :plot:
 30. [ok][size=3][font=verdana][color=#006400][b]N?m 1865, cu?c N?i chi?n t?i M? k?t thúc v?i ph?n th?ng thu?c v? quân Liên bang mi?n B?c, nh?ng ??i tá Morsman Carver (Liam Neeson th? vai) không th? buông súng b? dao v́ ông v?n c̣n 1 nhi?m v? c?n ph?i thi hành, ?ó là t́m gi?t Gideon (Pierce Brosnan th? vai), m?t s? quan quân Li khai mi?n Nam, k? n?m x?a ?ă gây ra cu?c th?m sát ??m máu cho c? gia ?́nh ông. Th? nh?ng vi?c báo thù này t? ra không h? d? dàng và d? ??n gi?n cho Carver.
 31.  
 32. Gi?a khu r?ng v?ng l?ng ph? ??y tuy?t tr?ng, Gideon có th? nghe rơ h?i th? g?p gáp c?a ḿnh. Hai bàn tay run r?y theo t?ng ??t rùng ḿnh, ng??i ?àn ông v?n c? nhóm l?a. T? v?t ??n trên cánh tay, t?ng gi?t máu ?? t??i v?n không ng?ng nh? gi?t trên n?n tuy?t tr?ng xoá. ?ám c?i khô v?a bùng cháy, Gideon c?m nh?n ???c h?i ?m l? th??ng. Anh t́m ???c giây phút yên b́nh hi?m hoi cách xa kh?i quá kh? t?i l?i c?a chính ḿnh trong su?t cu?c ch?y ch?n kh?i k? thù ?ang r??t ?u?i sau l?ng.
 33.  
 34. Cu?c n?i chi?n ?ă trôi qua ba n?m, Carver v?n không ng?ng cu?c chi?n kh?c li?t c?a riêng ḿnh. ??i tá quân ??i gi?i ng? mi?n B?c Carver ?ă t?ng mong ??i ngày chi?n tranh k?t thúc. Anh có m?t nông tr?i nh? xinh ??p t?i seraphim và m?t gia ?́nh ??m ?m cho ??n ngày ??i uư quân ??i mi?n Nam Gideon mang theo toán binh lính ??n ??t s?ch c?n nhà c?a h?. Carver gào thét trông theo ng??i v? yêu tuy?t v?ng b? con bên trong c?a s? khi ngôi nhà ?ang bùng cháy. Cu?c chi?n c?a Carver ?ă b?t ??u t? ngày ?ó...[/b][/color][/font][/size][/ok]
 35.  
 36. :trailer:
 37.  
 38. [center][media]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dGmLYuWgTiw[/media][/center]
 39.  
 40. :dl:
 41.  
 42. [size=7][b][color=#ff0000]500mb/part[/color][/b][/size]
 43. :mega:
 44. [hide]
 45. [code=html:1]
 46. [/code]
 47. [/hide]
 48.  
 49. :sub:
 50. [code=auto:0]http://phudeviet.org
 51. http://subscene.com[/code]
 52. :pw:
 53.  
 54. [code=auto:0]freehd.vn or BiRD[/code]
 55. :uploader:
 56.  
 57. [code=html:0]dk0705[/code]
View raw paste Reply