Author: Ben van Eekelen Language: python
Description: Code voor het aansturen van de motor Timestamp: 2017-02-02 11:36:16 +0000
View raw paste Reply
 1. # Importeren van de GPIO module
 2. from RPi import GPIO as GPIO
 3. import time
 4.  
 5.  
 6. # Instellen van de modus op 'board'
 7. GPIO.setmode(GPIO.BCM)
 8. GPIO.setwarnings(False)
 9.  
 10. # Zet variabelen voor de pinnen
 11. linksFwd = 8
 12. linksRev = 7
 13. rechtsFwd = 10
 14. rechtsRev = 9
 15.  
 16. # Zet een variabele voor de Frequency van de PWM
 17. REVS = 10
 18.  
 19. # Maak de juiste GPIO pinnen gereed
 20. GPIO.setup(linksFwd, GPIO.OUT)
 21. GPIO.setup(linksRev, GPIO.OUT)
 22. GPIO.setup(rechtsFwd, GPIO.OUT)
 23. GPIO.setup(rechtsRev, GPIO.OUT)
 24.  
 25. # Maak objecten van de GPIO PWM functies
 26. lf = GPIO.PWM(linksFwd, REVS)
 27. rf = GPIO.PWM(rechtsFwd, REVS)
 28. rb = GPIO.PWM(rechtsRev, REVS)
 29. lb = GPIO.PWM(linksRev, REVS)
 30.  
 31. # Start alle PWM cyclussen maar zet deze op 0
 32. # dit omdat het starten  en stoppen via 'ChangeDutyCycle'
 33. # problemen oplevert
 34. lf.start(0)
 35. rf.start(0)
 36. rb.start(0)
 37. lb.start(0)
 38.  
 39. '''
 40. Duty cycle korter -> langzamger
 41. '''
 42.  
 43. # De init functie. Dit maakt alle
 44. # pinnen leeg
 45. def init():
 46.     GPIO.output(linksFwd, 0)
 47.     GPIO.output(linksRev, 0)
 48.     GPIO.output(rechtsFwd, 0)
 49.     GPIO.output(rechtsRev, 0)
 50.  
 51.  
 52. # Stuurt de pinnen voor vooruit aan met een
 53. # PWM duty-cycle die wordt meegegeven
 54. def forward(dutyCycle):
 55.     lf.ChangeDutyCycle(dutyCycle)
 56.     rf.ChangeDutyCycle(dutyCycle)
 57.  
 58.  
 59. # Stuurt de pinnen voor achteruit aan met
 60. # een PWM duty-cycle die wordt meegeven
 61. def backward(dutyCycle):
 62.     lb.ChangeDutyCycle(dutyCycle)
 63.     rb.ChangeDutyCycle(dutyCycle)
 64.  
 65.  
 66. # Stuurt de pinnen voor linksvooruit aan met
 67. # een PWM duty-cycle die wordt meegeven
 68. def leftF(dutyCycle):
 69.     lf.ChangeDutyCycle(dutyCycle)
 70.  
 71.  
 72. # Stuurt de pinnen voor rechtsvooruit aan met
 73. # een PWM duty-cycle die wordt meegeven
 74. def rightF(dutyCycle):
 75.     rf.ChangeDutyCycle(dutyCycle)
 76.  
 77.  
 78. # Stuurt de pinnen voor linksachteruit aan met
 79. # een PWM duty-cycle die wordt meegeven
 80. def leftB(dutyCycle):
 81.     lb.ChangeDutyCycle(dutyCycle)
 82.  
 83.  
 84. # Stuurt de pinnen voor rechtsachteruit aan met
 85. # een PWM duty-cycle die wordt meegeven
 86. def rightB(dutyCycle):
 87.     rb.ChangeDutyCycle(dutyCycle)
 88.  
 89.  
 90. # Zet alle dutycycles op 0
 91. def halt():
 92.     lf.ChangeDutyCycle(0)
 93.     rf.ChangeDutyCycle(0)
 94.     lb.ChangeDutyCycle(0)
 95.     rb.ChangeDutyCycle(0)
 96.     init()
 97.  
 98.  
 99. # Zodra de file wordt aangeroepen wordt de init
 100. # init functie aangeroepen
 101. init()
View raw paste Reply