Author: Ben van Eekelen Language: python
Description: Code voor het hanteren van het lijnvolg principe Timestamp: 2017-02-02 17:42:53 +0000
View raw paste Reply
 1. # Importeer de 'GPIO' module en de 'time' module
 2. from RPi import GPIO as GPIO
 3. import time
 4.  
 5. '''
 6. Wanneer lijn kwijt is -> in steeds grotere afstanden naar links en rechts bewegen ->
 7. Wanneer lijn weer gevonden is recht vooruit bewegen
 8. '''
 9.  
 10. # Dit is de pin waarop de lichtsensor die de lijn
 11. # moet detecteren staat
 12. linePin = 25
 13.  
 14. # De init functie
 15. def init():
 16.     GPIO.setmode(GPIO.BCM)
 17.     GPIO.setup(linePin, GPIO.IN)
 18.  
 19. # Deze functie is voor het volgen van de lijn
 20. def follow_line():
 21.     # Zet eerst de GPIO pin op output
 22.     GPIO.setup(linePin, GPIO.OUT)
 23.  
 24.     # Zet daarna de output op nul
 25.     GPIO.output(linePin, 0)
 26.  
 27.     # Zet vervolgens de pin op input
 28.     GPIO.setup(linePin, GPIO.IN)
 29.  
 30.     # Controleer of de waarde die de pin
 31.     # terugkrijgt niet iets anders dan zwart is
 32.     if GPIO.input(linePin) == 0:
 33.         return True
 34.     else:
 35.         return False
 36.  
 37. # Deze functie is om de alle pinnen
 38. # van stroom te ontdoen aan het eind
 39. # van he script
 40. def end():
 41.     GPIO.cleanup()
 42.  
View raw paste Reply